Containerhavn i Ålesund

Containerhavn i Ålesund


Ålesund havn er en av Norges viktigste eksporthavner, og var i fjor den nest største containerhavna i landet bak Oslo – målt i antall containere. Havna er en svært viktig eksporthavn for fiskerinæringen og for det øvrige næringslivet på Nordvest-landet.

Norwegian Supply & service AS ble valgt som leverandør av dumperdekk til havnen.

I alt leverte vi 316 stk dumper dekk med 5 stk hull i hvert dekk for oppheng og drenering.

Containerhavn i Ålesund - Norwegian Supply & Service AS
VÅR ADRESSE

Bleivassvegen 77, 5363 Ågotnes.

TELEFON

+47 92 91 92 00

E-POST

post@nsupply.no