Leidere med kjetting

Vi leverer de fleste typer stål-leidere tilpasset alle kaiprosjekter. Leidere leveres enten som en hel stål-leider eller i flere deler bestående av stål og kjetting.

Alle leidere leveres galvanisert og malt i ønsket farge. Ta kontakt med oss for mer informasjon.